top of page
Søk
  • cij733

Beehive Project mottar oppstartstilskudd 2 av Innovasjon Norge!

I høst mottok vi på nytt støtte fra Innovasjon Norge. Dette er fase 2, etter å ha mottatt markedsavklaringstilskudd tidligere.

«Innovasjon Norge har hatt gleden av å følge Beehive Project AS gjennom faser med vellykket markedsavklaring, pilotprosjekt og forberedelser til markedslansering. Et kompetent og godt sammensatt team har utarbeidet en solid forretningsplan, basert på et innovativt produkt som kan gi god samfunnsnytte i fremtiden. Vi gratulerer teamet med Oppstartstilskudd 2, og mener Beehive Project AS nå fremstår godt rustet for å ta steget videre mot kommersialisering, og videre skalering av virksomheten i både nasjonale og internasjonale markeder.» - Espen Schou-Nilsen, Seniorrådgiver i Innovasjon Norge.


Vi ser på tilskuddet som en bekreftelse på arbeidet vårt og nytteverdien i det vi leverer. Midlene skal gå til videreutvikling av teknologien og tjenesten vår, frem mot kommersialisering. Til våren er vi klar for lansering og vi er takknemlig for det løftet Innovasjon Norge gir oss frem mot dette!Innovasjon Norge investerer i Beehive
Innovasjon Norge X Beehive Project AS

36 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page