top of page
Et barn i barehage med Beehive Project`s smartvest. Barnet er ute å ser på sau og lam.

Verdi

Mer tid med barna

Beehive Project bidrar til mer tid til de viktige tingene i hverdagen. 

Vi lager enda tryggere rammer, med enda større frihet. 

Økt frihet

Vi gir rom for mer tid i naturen. 

0 visjon 

Beehive Project har en visjon om 0 forsvinninger i barnehagen. 

Velferdsteknologi

Vi utvikler digitale gjerder til din barnehage. Når barnehagen er på tur, på områder hvor det ikke er fysiske gjerder, kan de ansatte tegne sine egne gjerder på sin mobiltelefon. Barna kan da leke i samme trygge rammer, men med enda større frihet.

bottom of page